Vi har en ledig plads i skole og bodel pr. 1. februar 2019.
Dreng 7 - 12 år / pige 7 - 15 år.

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

På skolen modtager vi dels børn fra opholdsstedet og dels eksterne elever fra 7 til 18 år med nogle af følgende udfordringer:

• Har haft en ustabil skolegang
• Har negative erfaringer med undervisning
• Har haft mange konflikter med klassekammeraterne eller haft svært ved at være i socialt samspil
• Er svære at fastholde i undervisningen
• Er lette at aflede
• Har nedsat koncentrationsevne
• Har indlæringsproblemer pga psykiatriske diagnoser.
 
Vi modtager børn og unge fra hele Fyn.