STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

Uddrag fra tilsynsrapporten

Læs mere ...

Udtalelse fra en elev i skoledelen

Læs mere ...

Det forgangne år...

Læs mere ...

Afgangsprøver, projekt og ny skoleleder

Læs mere ...

Det er tilsynets vurdering af opholdsstedet, at de i meget høj grad støtter og motiverer børnene/de unge i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og praktikforløb. Der er et tæt samarbejde med den interne skole og bodelen på opholdsstedet, som gør, at børnene/de unge oplever det som en helhed, og det skaber tryghed for dem.

Socialtilsyn Midt, uanmeldt besøg , februar 2016.

Læs mere...