OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

Visitationen til Asgaard-Sødinge er grundig, så vi er sikre på, at vi er det bedste tilbud for barnet/den unge, og vi også mener, at denne passer ind i børne-ungegruppen.
Når en kommune tager kontakt og ved, at der er en ledig plads, sender den alle relevante papirer til os: § 50, eventuelle testresultater, gamle magtanvendelser etc. Papirerne gennemgås af ledergruppen, herunder skolelederen, og vores psykolog Gudrun Mortensen.
Herefter aftales et møde med kommunen (sagsbehandler og PPR). Næste skridt vil være et møde med forældrene og måske barnet/den unge.
Først herefter tages der stilling til indskrivningen.