OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

Uddrag fra tilsynsrapporten

Fonden Asgaard -Sødinge er godkendt efter SEL § 66, stk. 1, nr. 5 til 12 pladser til børn og unge i alderen 7 til 18 år med mulighed for forlængelse til det 23. år. Målgruppen er børn og unge, som kan have angst, depressioner eller personligheds - eller tilknytningsforstyrrelse. De kan være umodne, selvskadede og have en generel mistillid til voksende. Desuden er målgruppen jeg- svage børn og unge, med manglende ansvarsfølelse og forståelse for sociale normer. Fonden Asgaard - Sødinge modtager ikke børn og unge med alvorlig kriminalitet og vold, psykisk sygdom eller behov for afvænning fra rusmidler. Det er Socialtilsynets samlet vurdering, at den væsentlig ændring som Fonden Asgaard - Sødning har ansøgt, kan godkendes. Der er lagt vægt på, at Socialtilsynet ved tilsynet gennemgik følgende temaer. Tema 2: Selvstændighed og Relationer. Socialtilsynet vurderer, at opholdsstedet styrker og udvikler børnene og de unges sociale kompetencer. Desuden er der fokus på de punkter i børnene og de unge mål og delmål. Socialtilsynet vurderer, at børnene og de unge med udgangspunkt i deres egene ønsker og behov, har alt den kontakt med forældre og pårørende som de ønsker. Socialtilsynet vurderer, at de fleste børn og unge har venskaber uden for opholdsstedet, ligesom de alle har mindst en fortrolig voksende. Organisation og ledelse. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen på opholdsstedet er faglig kompetent, at de har en klararbejdsfordeling og at de udgør et rigtigt godt leder team. Hvor deres forskellige kompetencer bliver brugt til gavn for opholdsstedet og medarbejderne. Medarbejderne får sammen med ledelsen sags supervision ca. 11 gange om året. Desuden får ledelsen derudover egen supervision ca. 4 gange om året. Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer på opholdsstedet, alle steder afspejler, at det er børnene og de unges hjem. Børnene og de unge giver udtryk for, at de er glade for at bo der. Ligesom de er glade for, at der alle steder både ude og inde er plads til, at de kan udfolde sig.

 Spindelvv tilsyn2016

Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.