Vi har 1 ledig plads i skolen og på bodelen i Sødinge, til en dreng eller pige i alderen 9-12 år.


VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

 

 

Sammenfattende vurdering:

 Det er Centrets vurdering, at
 
  • de børn og unge, der er på Asgaard-Sødinge hører indenfor målgruppen. Ud fra de dokumenter, der er modtaget efter det anmeldte tilynsbesøg, og ud fra en samlet helhedsvurdering, vurderes det, at opholdsstedet er i stand til at bringe den enkeltes handleplan til udførsel ved konkretisering af denne i stedets udviklingsplaner. Der arbejdes systematisk og individuelt for at sikre mål og delmål løbende følges op, opfyldes
 
  • der arbejdes ud fra de mål og metoder, der er forudsat i godkendelsen, som tager udgangspunkt i det enkelte barns behov. Dette ved at støtte og stimulere barnets personlige, psykiske, sociale og faglige udvikling, så de bliver i stand til at leve en tilfredsstillende og selvstændig tilværelse som hele, myndige og ansvarlige mennesker. Opholdsstedets metode er en socialpædagogisk metode, der bygger på en relationel og anerkendende tilgang til børn og unge.
 
  • der fortsat er fokus på medarbejderne har de faglige og pædagogiske kompetencer, der gør de matcher den aktuelle målgruppens behov. Dette sikres gennem den løbende faglige sparring og supervision samt gennem stedets uddannelsespolitik, hvor der er sat midler af til at sikre medarbejdernes videreuddannelse og hvor medarbejderne løbende efteruddannes så stedet løbende matcher den aktuelle målgruppes behov.
 
  • de fysiske rammer er velegnede til formålet

 

  • Der foreligger en skriftlig aftale mellem Asgaard-Sødinges bestyrelse og ejer om de vilkår, der er beskrevet i forbindelse med renovering af badeværelserne og etableringen af et solcelleanlæg. Der er fremsendt allonge til lejekontrakten, som bl.a. indeholder oplysning om, at udlejer ikke kan opsige lejemålet før 1.1.2021. Centret finder investeringen i overensstemmelse med fondens formål

 

  • Det vurderes, at samarbejdet med de eksterne samarbejdspartnere er med til at sikre der arbejdes ud fra et fælles udgangspunkt, for det enkelte bar og den enkelte unge, som dermed oplever, at alle arbejder hen mod de sammen mål