Vi har 1 ledig plads i skolen og på bodelen i Sødinge, til en dreng eller pige i alderen 9-12 år.


STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

Sammenfattende vurdering:

Det er Centerets vurdering, at: 
  • stedets børn og unge er indenfor den godkendte målgruppe. Asgaard-Sødinge vil med botræningspladserne få flere værkstøjer til at støtte og vejlede de unge så de sikres så selvstændig en voksentilværelse som muligt, efter opholdet
  • der arbejdes ud fra de pædagogiske mål og metoder, der er forudsat i godkendelsen, samt at disse hele tiden evalueres og videreudvikles. Der støttes op omkring de unges sundhed og trivsel, gennem deltagelse i fritidsaktiviteter og motion på og udenfor Asgaard-Sødinge og de unge modtager de undervisningstimer de skal have ifølge lovgivningen
  • der er fokus på medarbejderne har de faglige og pædagogiske kompetencer, der gør de matcher den aktuelle målgruppens behov, samt den efterspørgsel, der er fra de anbringende kommuner så handleplanens mål opfyldes. Dette sikres gennem den løbende faglige sparring og supervision samt gennem stedets uddannelsespolitik, hvor der er sat midler af til at sikre medarbejdernes videreuddannelse
  • der er et godt, tæt og udbytterigt samarbejde i organisation og ledelse
  • de fysiske rammer er velegnede for såvel børn, unge, som medarbejdere, der trives på grund af de mange muligheder der er for aktiviteter både ude og inde og da der hyggelig, hjemlig atmosfære
  • der er et godt og konstruktivt samarbejde med stedets samarbejdspartnere, hvor de eksterne samarbejdspartnere inddrages efter behov