Vi har ledige pladser

Vi har en ledig døgnplads til en pige i alderen 8-13 fra 1/7 2022

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

 

På opholdsstedet modtager vi børn og unge fra hele landet i alderen fra 7 til 18 år ved indskrivningen. Vi foretager altid en vurdering af, om Asgaard er det rigtige sted for barnet, herunder om barnet eller den unge passer ind i den aktuelle børne- ungegruppe, før vi siger ja.

Børnene eller de unge kan have angst, depression eller personligheds- eller tilknytningsforstyrrelse. Deres adfærd kan være umoden, udadreagerende eller selvskadende. De kan have generel mistillid til voksne, de kan være jeg-svage, mangle ansvarsfølelse eller forståelse af sociale normer og/eller mangle selv- og kropsbevidsthed.

Vi modtager ikke børn og unge med alvorlig kriminalitet og vold eller behov for afvænning fra rusmidler.