OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

Det forgangne år...

Fysisk aktivitet giver mere glæde

De sidste måneder har vi sat ekstra fokus på at bruge vores dejlige hal også om aftenen, så børnene og de unge får noget motion og bliver naturligt trætte og afslappede. En pædagog tilbyder hver aften håndbold, fodbold, hockey eller crossfit/anden styrketræning, der opfordrer til samarbejde og samspil. Børnene og de unge glæder sig til at komme i hallen, også fordi der er kommet nogle gode rammer omkring de fælles, fysiske aktiviteter. Vi ser små tegn på, at de er blevet mere opmærksomme på hinanden og har fået mere forståelse for hinandens grænser.

Vi går en tur, når vi skal have svære samtaler

Vores fokus på sundhed har også smittet af på vores måde at tænke ”den svære samtale”. I stedet for at sætte os på barnets værelse og snakke, er vi begyndt at bruge gå- og cykelture til at få gennemført samtaler mellem barnet eller den unge og pædagogen. Vi er nået til, at de selv kommer og opsøger os, hvis de har lyst til at gå en tur og få snakket.

Satspuljeprojekt med os og Nordagerskolen tager form

Vi har tidligere fortalt, at Asgaard-Sødinge er med i et spændende satspuljeprojekt med Nordagerskolen og Faaborg-Midtfyn Kommune. Projektet skal hjælpe vores elever med at blive så tæt knyttet til Nordagerskolen som muligt og formidle viden mellem os og folkeskolen. Nordagerskolens inklusionsteam har her i efteråret været på vores skole et par gange og ”sparret” med vores lærere. Projektet skal også finde en fælles metode til vurdering af, hvornår en elev er parat til at blive sluset fra opholdsstedets skole og over i folkeskolen. Vi vil orientere løbende om projektet.

Ny skoleleder

Som et resultat af satspuljeprojektet – som vores hidtidige skoleleder, Christian Søllested Hansen, er overgået til – har vi ansat ny skoleleder, 52-årige Lars Sørensen. Lars er læreruddannet og har arbejdet 10 år på Udby Behandlingshjem og 12 år på Ejerslykkeskolen i Odense.

Mere personalenyt

Underviser på skolen Gert Kallehauge har afsluttet den 4-årige Psykoterapeutuddannelse hos Essens i Silkeborg.
Pædagog på opholdsstedet Louise Kirsch er begyndt på en master i positiv psykologi på Århus Universitet.
I 2017 modtager Asgaard-Sødinge to psykologistuderende fra SDU.

Ledige pladser

I løbet af foråret bliver der en ledig plads på opholdssted + skole for en dreng/pige 7-13 år. Ring for flere oplysninger til opholdsstedets leder Lars Lykke på 26228699