OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

Afgangsprøver, projekt og ny skoleleder

Elever går til afgangsprøver med krum hals

Skolens ældste elever har fra den 2. til den 10. maj været til skriftlige prøver i FSA. Prøverne er foregået på Nordagerskolen. Eleverne har været oppe i dansk (skriftlige fremstilling), dansk retskrivnings- og læseprøve, problemregning, færdighedsregning og biologi. Mundtligt skal de op i dansk, engelsk og historie. I de mundtlige prøver er lærerne fra Nordagerskolen censorer.

Eleverne gik til de skriftlige prøver med krum hals. Det var godt at se. Nu er vi spændte på resultatet af de mundtlige prøver.

Asgaard-Sødinge Skole i satspuljeprojekt

Vores skole er med i et nyt, spændende satspuljeprojekt, hvis formål er at understøtte og styrke kvaliteten i det eksisterende samarbejde mellem vores skole og Nordagerskolen til glæde og gavn for vores elever.

Faaborg-Midtfyn Kommune har fået midlerne til projektet, der vil løbe i de kommende år. I projektet arbejdes med at skabe inkluderende læringsfællesskaber på Nordagerskolen, og der skabes samtidig en mere smidig og lettere adgang for vores elever til Nordagerskolen. For Faaborg-Midtfyn Kommune er gevinsten, at kommunen får større erfaring med inklusion på tværs af skoleformer. Projektet er meget nyt, men vi vil orientere mere om vores rolle undervejs. Her vil vi blot sige, at vi er sikre på, at samarbejdet bliver til glæde både for vores elever og for os.

Vagtskifte på skolelederstillingen

Som en konsekvens af satspuljeprojektet er vores hidtidige skoleleder, Christian Søllested Hansen, overgået til projektet som ”brobygger” for vores unge, som på sigt vil blive forsøgt sluset mere ind på Nordagerskolen. Christian vil fortsat komme på skolen og afholde elevsamtaler.

Skolen har derfor fået ny leder. Det er den 52 årige Lars Sørensen. Lars er læreruddannet fra Odense lærerseminarium. Han har arbejdet 10 år på Udby Behandlingshjem som lærer, derefter 12 år på Ejerslykkeskolen i Odense som lærer i deres observationsklasserække. Lars har suppleret sin uddannelse med specialkurser og viden inden for området.

Herudover er Bjørn Corydon og Klaus Kristiansen ansat til at lave fysiske og praktiske aktiviteter med skolebørnene.

Ture

Skolens lærere og elever nyder det gode vejr (når det er der…). Skole 1 har taget en del ture og lagt noget af undervisningen uden for huset. Klassen har blandt andet besøgt Naturama i Svendborg og været et smut på Thurø.

Skole 2 har planlagt en biograftur, hvor de skal se en ny, dansk ungdomsfilm, de har opgivet som pensum. Filmen er ”En-to-tre-NU” fra 2016 efter Jesper Wung-Sungs roman af samme navn, der hovedsageligt foregår i Svendborg.

Sommerfest

Vi holder sommerfest den 17. juni for elever og forældre, søskende og bedsteforældre m.fl. Skolen øver musik på livet løs, så de kan spille til festen. Festen starter kl. 10 med en orientering om, hvad der sker på skolen, der vil være optræden og helstegt pattegris – og så håber vi, at eksamensbeviserne er kommet, så vi kan få sagt farvel til afgangseleverne med manér.

To ledige pladser efter sommerferien

Efter sommerferien har vi to ledige pladser på skolen. Den ene plads er i det, vi kalder Skole 1 for de yngste elever (fra 7-12 år), og den anden er i Skole 2, som er den prøveforberedende klasse.

I øvrigt har vi rigtigt gode erfaringer med at opdele eleverne i disse to klasser. J