Vi har ledige pladser

Vi har en ledig døgnplads til en pige i alderen 8-13 fra 1/7 2022

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

For at vi alle kunne få den samme baggrundsviden og teoretiske fundament for denne tankegang omkring rammen og strukturen, startede alle medarbejderne på Asgaard-Sødinge – både opholdsstedet og skolen - i 2015 et fælles organisationsudviklings- og efteruddannelsesforløb i psykodynamisk miljøterapi.
 
Forløbet varetages af cand.psych Heidi Rose, der er specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi, og af professor, cand.psych og ph.d. Steen Visholm.

Forløbet har tre grundelementer: Udviklingspsykologi, miljøterapi samt organisation og ledelse, som varetages af forskellige undervisere De enkelte forløb tilrettelægges, så de passer til Asgaard-Sødinges behov og målgruppe.