Vi har ledige pladser

Vi har en ledig døgnplads til en pige i alderen 8-13 fra 1/7 2022

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

Der er ansat seks pædagoger på opholdsstedet og en afdelingsleder. Vi lægger vægt på at have medarbejdere, der er passioneret i at arbejde med børn og unge i udsatte positioner. Alle vores pædagoger er uddannede, og vi deltager alle i det fælles efteruddannelsesforløb, der startede i 2015.