VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

Det er tilsynets vurdering af opholdsstedet, at de i meget høj grad støtter og motiverer børnene/de unge i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og praktikforløb. Der er et tæt samarbejde med den interne skole og bodelen på opholdsstedet, som gør, at børnene/de unge oplever det som en helhed, og det skaber tryghed for dem.

Socialtilsyn Midt, uanmeldt besøg , februar 2016.

Læs mere...